Lid worden

Aanmelden lidmaatschap

Aanmelding als lid kan via de website of door een mail te sturen naar: Bea Edlinger e-mail: [email protected]  

Bij aanmelding dient altijd een pasfoto te worden ingeleverd ten behoeve van het KNLTB-pasje. Zonder pasfoto kan geen inschrijving bij de KNLTB plaatsvinden. Na betaling van de contributie wordt het nieuwe lid aangemeld bij de KNLTB. De labels zijn daarna af te halen in het clubhuis.  

Beëindigen lidmaatschap Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden bij de ledenadministratie. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 december van het lopende jaar te doen. Het lidmaatschap eindigt dan met ingang van het daaropvolgende tennisjaar.  

Ledenpas De ledenpasjes voor het nieuwe seizoen zijn aan het begin van het seizoen beschikbaar in het clubhuis, vanaf het openingstoernooi. Na het openingstoernooi worden de pasjes in de houder gedaan die aan de muur hangt in het clubhuis. Pasjes worden uitsluitend uitgegeven als de contributie is betaald.  

Verlies ledenpas Indien een lid zijn of haar pas verloren heeft, kan men uitsluitend tegen betaling van € 10,00 een nieuwe pas aanvragen bij de ledenadministratie.

 

Tarieven voor 2024

Het contributiegeld dat wordt afgeschreven bij gebruikmaking van de automatische incasso bedraagt:

Seniorleden  € 150,00

Juniorleden   €   70,00    

Studenten      €   93,00

Theeleden      €   22,00

Tweede pasjes lid

Seniorleden  €   90,00

Juniorleden   €   55,00    

Studenten      €   70,00,

Nieuwe leden

Seniorleden  €   85,00

Juniorleden   €   60,00    

Studenten      €   70,00  

Indien u de vereniging machtigt tot het afschrijven van het jaarlijkse contributiegeld, krijgt u van ons een machtigingformulier toegestuurd met het verzoek om het te ondertekenen en terug te sturen. Indien u de vereniging niet machtigt tot het afschrijven van het jaarlijkse contributiegeld, verzoeken wij u uw contributie per omgaande, verhoogd met € 5,00 administratiekosten per lidmaatschap, over te maken op rekeningnummer NL03RABO0131615130 ten name van TV De Mookerheide te Mook.  

Bij aanmelding, dient u met dit formulier ook een recente pasfoto af te geven. Deze foto is ten behoeve van de ledenpas van de KNLTB.  

Familiekorting Er is een familiekorting van 50% op het lidmaatschapsgeld vanaf het vierde gezinslid en volgende(n) die jonger zijn dan 18 jaar en die woonachtig zijn op hetzelfde adres als de andere gezinsleden die spelend en betalend lid zijn van onze vereniging. Met andere woorden: deze korting geldt alleen voor juniorleden waarvan in hetzelfde gezin minimaal drie leden lid zijn van onze vereniging (theeleden en ereleden uitgesloten). Let op: Deze korting geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen!  

Tarieven introducés Junioren betalen € 4,00 en senioren betalen € 7,50 per dag

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 84511930

T.V. De Mookerheide

Hendrik van Nassaulaan 2
6585 KL Mook

KVK-nummer

40164269