Onderhoud banen/park

Baanonderhoud Teneinde de banen in optimale conditie te houden gelden voor alle leden de volgende regels: Na het spelen is men verplicht de baan te slepen en bij droog weer te sproeien (eerst sproeien dan slepen!). Bij grote droogte dient u ook voor het spelen de hele baan uitgebreid te sproeien. De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden. Een ieder dient te allen tijde de aanwijzingen van de commissie baanonderhoud op te volgen. De commissie baanonderhoud is bevoegd de toegang tot de banen te verbieden indien de omstandigheden dit vereisen of bij tussentijds speciaal onderhoud. Geconstateerde gebreken zoals losliggende lijnen, defecte verlichting en dergelijke dienen te worden gemeld bij de commissie baan-onderhoud (telefoonnummers en contactpersonen staan in deze Info-Smash). Geconstateerde gebreken die geen betrekking hebben op de banen dienen te worden gemeld bij de commissie algemeen onderhoud.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 84511930

T.V. De Mookerheide

Hendrik van Nassaulaan 2
6585 KL Mook

KVK-nummer

40164269